صفحه 2 از 2 اولیناولین 12
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 11 از مجموع 11
 1. #11
  عضوانجمن Array
  تاریخ عضویت
  Oct 2017
  ارسال ها
  11
  تشکر
  25
  تشکر شده 12 بار در 9 پست
  عمده لیست صندوق های معرفی شده، دولتی هستند یا بخشی از سهام شان دولتی است. بنابراین شاید به کار بردن عنوان VC برای آن ها مناسب و مطابق استاندارد بین المللی نباشد. پیشنهاد شده (آقای زاهدی) این سازمان ها، شرکت ها و صندوق ها را صندوق هایی نامید که رفتار VC گونه دارند.

  لیست از VC ها را می توان در سایت "انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهاد های سرمایه گذاری خطر پذیر" مشاهده کرد.

  http://irvc.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8...C%D9%85%D9%86/


  [QUOTE=طاهره باریده;8084] وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ در اﯾﺮان
  ...

  اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ورود ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ در
  ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺪوقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮحﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
  ﻣﺜﺎل ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻧﺎﻧﻮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺤﺪود
  ﺑﻮدن در ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎص داراي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:

  - ﺻﻨﺪوقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ:
  اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰي ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺮح ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ
  ﺧﻮد، ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﻮد را در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻧﺒﺎل
  ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﻧﺨﺒﮕﺎن، ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ،
  ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ﺷﺮﯾﻒ، ﺻﻨﺪوق ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
  در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ

  ...
  ویرایش توسط لیلا خطیبی : 10-01-2018 در ساعت 00:31

 2. تشکرها از این نوشته : 

مجوزهای ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
Powered by: vBulletin Version 4.2.1
Copyright © 2000-2006 Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0

vBFarsi Language Pack Version 4.2
ساعت 03:28 بر حسب GMT +3.5 می باشد.